Inschrijving en intake

Op aanvraag worden de kosten toegestuurd. Voor nieuwe cli‘nten is een intakegesprek nodig. Bij belangstelling van een organisatie wordt eerst een ori‘nterend gesprek gevoerd voordat een offerte uitgebracht wordt.

Praktijkadressen

De individuele- en relatiebegeleiding vinden plaats op Koningin Sophielaan 10, 1405 ES Bussum. De trainingen en meditatiemiddagen op Huizerweg 54, 1402 AD Bussum. Beide praktijken zijn gemakkelijk bereikbaar met de auto en de trein. Routebeschrijving op aanvraag.

Contact

Je kunt altijd bellen op werkdagen tussen 9.00 en 19.00 uur.
Ook kun je vragen per e-mail stellen.
telefoon 035 58 22 331
e-mailadres: liesbethwolfkamp@gmail.com

Curriculum vitae

Liesbeth Wolfkamp

Al 30 jaar begeleid ik mensen vanuit de Zijnsvisie. Naast persoonlijke begeleiding geef ik jaartrainingen en retraites. Ik was jarenlang supervisor en leerbegeleider aan de School voor Zijnsori‘ntatie. Tevens ben ik ervaren in de begeleiding van mensen die te maken hebben met ongeneeslijke ziektes en rouwprocessen. Geruime tijd werkte ik in de medische en geestelijke gezondheidszorg en gaf bewustzijnstrainingen en coaching in organisaties.

Ik ben geregistreerd lid van de Beroepsvereniging van Zijnsgeori‘nteerde Begeleiders.
De Zijnsvisie heeft mijn leven diepgaand beïnvloed. Door de schoonheid en de diepte van de visie ben ik de inspiratie en liefde voor het leven echt gaan voelen. Hoe het is om vanuit natuurlijke wijsheid te Zijn!
Elk mens steeds weer zien in zijn of haar ware aard is een blijvende uitdaging voor mij. De combinatie van persoonlijke begeleiding en spiritualiteit is een prachtige combinatie om mensen in hun moeilijkheden te begeleiden en de inspiratie door te kunnen geven.

Nadere informatie

Tarieven
De kosten zijnĘinclusief Ę21% BTW.
Voor particulieren wordt een zekere korting gegeven. Er is de mogelijkheid om studiekosten fiscaal als buitengewone last af te trekken. Bedrijven en ondernemers kunnen scholingskosten in mindering op de winst brengen.

Afzeggen/Annulering
Individuele afspraken moeten minimaal 72 uur van tevoren afgezegd worden, anders worden ze in rekening gebracht.

Voor groepen, retraite of trainingen dient afzeggen minimaal drie weken van tevoren te geschieden. Wanneer dit later gebeurt wordt 1/3 van de kosten in rekening gebracht, tenzij iemand anders de plaats kan innemen. Indien later dan een week voor de start wordt afgezien van deelname, dan is het volledige bedrag aan deelnamekosten verschuldigd.Ę Vanaf de aanmelding geldt de wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen.

Mocht een training door overmacht van mijn zijde niet kunnen doorgaan, dan wordt in overleg een nieuwe datum afgesproken. Lukt dat niet dan wordt alles in het werk gesteld om een vervangende trainer te vinden.

Vertrouwelijkheid
Uiteraard zal ten allen tijde de privacy gewaarborgd zijn. Met derden wordt alleen overlegd na toestemming van de betreffende cli‘nt/deelnemer. De beroepscode, zoals die is opgesteld door de Beroepsvereniging (www.beroepsverenigingzijnsorientatie.nl), is hierop van toepassing.

Klachtenprocedure
Voor een offici‘le klacht wordt verwezen naar de procedure van de Beroepsvereniging (www.beroepsverenigingzijnsorientatie.nl). Een brochure hierover is beschikbaar op de praktijkadressen. Een klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Het advies van de Commissie van Toezicht wordt als bindend beschouwd en eventuele consequenties zullen snel worden afgehandeld. De klacht en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en gedurende de periode van een half jaar bewaard.